Domů / Filmový klub opět v Neratovicích

Přes všechna neblahá proroctví "o konci filmu" zůstává i na počátku III. tisíciletí filmový průmysl výnosným komerčním artiklem. Souběžně s růstem multikin ubývá však prostor pro prezentaci umělecky vyhraněných filmových tvůrců i možností na setkání s filmovou klasikou mimo domácí projekce.

Tuto možnost však nabízí filmové kluby a art kina, která dnes stejně jako v minulosti lákají především studentské obecenstvo.

Z tohoto důvodu Společenský dům ve spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého navazuje na tradici filmového klubu v Neratovicích. Předsedou nově vzniklého klubu se stal profesor GFP Petr Palička. Odbornou konzultantkou Blanka Nyklová.

 


Cena celoroční legitimace do filmového klubu bude činit 60 Kč.