Casanova na duchcovském zámku

Casanova na duchcovském zámku

Galerie

Slavnostní zahájení přehlídky

Karl Gassauer: Casanova na duchcovském zámku

Na základě knihy Giacoma Casanovy Historie mého života napsal K. Gassauer (1931 – 2011) výtečnou hru se znamenitými rolemi pro dva zkušené herce. Casanova ve svém posledním roce života trpí provinčností a nudou zámku Duchcov a je vystaven posměchu služebnictva. Jediný, komu může důvěřovat, je jedna ze služebných, Sofie Krumbiegelová. Ze soucitu se starcem mu nosí do pokoje každý den jídlo i víno a poslouchá předčítání jeho pamětí. Z tohoto soužití se pomalu vyvíjí milostný vztah. Sofie se tak stane poslední láskou Casanovy.

Hraje DS Karel Čapek Děčín, režie

Rozborový seminář ve 22.00 hodiny v Jazzclubu

Délka akce: 120 minut

Informace o akci a jejím konání