DIVADELNÍ SALON PANÍ LJUBY 2023

 

9. – 12. 11. 2023

Divadelní a Velký sál SD, Komorní divadélko Lípa

DIVADELNÍ SALON PANÍ LJUBY 

3. ročník Krajské certifikované postupové přehlídky amatérského divadla, která se uskuteční v sálech Společenského domu Neratovice a v Komorním divadélku Lípa ve dnech 9. - 12. 11. 2023. Hrát se budou 2 – 3 představní denně, a to vč. pohádek pro děti. Součástí přehlídky budou i veřejně přístupné rozborové semináře odborné poroty k jednotlivým představením, do nichž se mohou, a je to vítáno, zapojit i diváci, kteří představení shlédli. 12. 11. 2023 v 18.00 hodin  se uskuteční závěrečný ceremoniál - benefiční představení DS Havlíček "KVARTET" a po něm pak vyhlášení ocenění výkonů, jehož součástí bude i udělení Ceny starosty města a Ceny manželů Živných.

Předprodej abonentek této řady bude zahájen 20. 9. 2023 po sestavení programu přehlídky, která počítá se 6 – 8 představeními.

Jednotné vstupné 90,- Kč

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE