DIVADELNÍ SALON PANÍ LJUBY 2022

 

Divadelní salon paní Ljuby 2022 - 2. ROČNÍK KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DOSPĚLÉ A DĚTSKÉ PUBLIKUM

10.-13. listopad 2022,Neratovice

Přehlídku pořádá město Neratovice a Společenský dům Neratovice s odbornou gescí NIPOS-ARTAMA. Hlavním organizátorem je Společenský dům Neratovice. I. Základní ustanovení Přehlídka Divadelní salon paní Ljuby je koncipována jako krajská přehlídka s postupem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník a současně jako dílna klasického iluzivního divadla. Přehlídka počítá s účastí šesti až osmi souborů se soutěžní inscenací. Program a hracími termíny jednotlivých inscenací stanoví programová rada postupové přehlídky. Zúčastnit se mohou amatérské divadelní soubory dospělých s klasickými inscenacemi iluzivního divadla pro dospělé a pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti. Hlavní cíle přehlídky - Podpora zájmu zabývat se tvorbou klasického iluzivního divadla pro děti a mládež a klasického činoherního divadla pro dospělé, vč. divadla hudebního; - znovupodnícení zájmu o moderní, nikoli módní intepretaci klasických děl dramatické literatury a smysluplných dramatizací děl krásné literatury; - resuscitace potřeby řemeslných dovedností (mj. hereckých, režijních, choreografických, dramaturgických) při tvorbě divadelní inscenace. V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím vedené odbornou porotou. Po každém představení proběhne též divácké hlasování „vynikající“ x „nic moc“ x „propadák“. Výsledky divácké ankety budou zveřejněny v rámci závěrečného hodnocení. Podle možností budou realizovány tematické semináře a divadelní dílny.