Výstavy ve Společenském domě

 

4.5. - 2. 6.2023

Foyer SD a 1. patro SD

Jarmila Vlčková: VÝJIMEČNOST OKAMŽIKU


„Když fotím, mám pocit, že se svět zastavil a já mám jedinečnou možnost zachytit daný okamžik v jeho výjimečnosti.“ Jarmila Vlčková

Fotografická výstava Jarmily Vlčkové…herečky, fotografky a spoluautorky dětských knih.

Makrofotografie přírody patří mezi její nejoblíbenější fotografie.

Výstava bude prodejní a výtěžek z většiny fotografií bude věnován útulku pro psy: Starouškov. Jedná se o útulek pro staré pejsky a kočičky, kteří si už těžko hledají nové majitele.

Součástí výstavy budou i její retro pohledy a přáníčka PALEČKOVÉ. Nápad, který vznikl ve chvílích, kdy v lockdownu nemohla hrát divadlo. Je to pocta pánům Jiřímu Trnkovi a Karlu Zemanovi, na jejichž filmech vyrostla a milovala je. A také jako vzpomínka na staré dobré pohlednice z jejího dětství. Pohledy i přáníčka si budete moci zakoupit.

Vernisáž ve čtvrtek 4. 5. od 18:00. Výstava je volně přístupná v provozních hodinách Společenského domu, o víkendech pak v době konání dalších plánovaných kulturních akcí.

 

 
 

Lidické requiem

 
Vernisáž 12. 6. 2023 od 18.00 hodin ve foyer Společenského domu Neratovice 
 
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Památníkem Lidice, je členěná do několika částí:
 

Heydrichiáda:

mapuje začátek protinacistického odboje na území protektorátu Čechy a Morava a následnou reakci nacistického Německa na tuto odbojovou činnost. Pojednává o nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha k moci v září 1941, o paravýsadku Anthropoid, o přípravě a provedení atentátu na Reinharda Heydricha a následné krvavé pomstě na hrdinných i zcela nevinných obyvatelích.

Lidická tragédie:

přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.

Návrat lidických žen:

po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti pouze 143. Výstava dokumentuje jejich pohnuté osudy prodchnuté ztrátou mužů a dětí.

Návraty lidických dětí:

seznamuje s pohnutými osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo do Československa pouhých 17. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.