Výstavy ve Společenském domě

 

8. 8. - 29. 9. 2022

vstupní hala SD a 1. patro SD

LENKA KLODOVÁ, KURT GEBAUER, DÁŠA ŠUBRTOVÁ A JAN NOVOTNÝ

VE SPOLEČENSKÉM 

Prázdninová výstava jednoho z nejvýznamnějších výtvarných umělců současnosti a jeho žáků, z nichž každý, ještě jako posluchač nebo čerstvý absolvent Gebauerova ateliéru na pražské AVU, zanechal v našem městě svoji uměleckou stopu.

Vernisáž výstavy v pondělí 8. .8. od 18:00. Výstava je volně přístupná v provozních hodinách Společenského domu, o víkendech pak v době konání dalších plánovaných kulturních akcí.

 

3. 10. - 31. 10.

vstupní hala a 1. patro SD

„NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA“ - Protektorát očima židovských dětí

Výstava, která vznikla ve spolupráci s Židovským muzeem Praha, představuje osudy šesti židovských dětí od roku 1938 do roku 1945 v kontextu tragického běhu dějin. Osobní příběhy a konkrétní postavy jsou klíčem k pochopení historických událostí v předválečném a válečném Československu.

Další část výstavy je věnována režiséru, spisovateli a fotografu Václavu Berdychovi, pro něhož by Terezín nástupní stanicí na cestě po pekle nacistických koncentračních táborů.

Na výstavě se významnou měrou podílí Městská knihovna Neratovice a Regionální muzeum Mělník.