Velký sál

Velký sál je hlavním víceúčelovým prostorem Společenského domu. Sál o výměře cca 440m2 s bukovou parketovou podlahou (tanečním parketem) po celé ploše sálu a mnoha  variantami uspořádání doplňuje v 1.patře balkon (galerie), obkružující dvě strany sálu, Sál má velké divadelní jeviště, vybavené portály, výkryty, divadelními tahy, regulovanými scénickými světelnými bateriemi, lávkou, jevištní oponou a samostatným obslužným vstupem přes sklad kulis z vnějšího prostoru. Samostatně přístupné zázemí pro účinkující nabízí dvě velké divadelní šatny se sociálním zařízením. Sál je možné absolutně zatemnit, je vybaven regulovaným scénickým osvětlením, kvalitní mobilní zvukovou aparaturou a pódiovými moduly NIVTEC (40m2) pro vytváření výškových stupňů jak na jevišti, tak v hledišti. Podle charakteru konaných akcí je v sále zajišťováno občerstvení formou obslužného či samoobslužného prodeje případně rautu. Sál je (s výjimkou galerie) přístupný i pro handicapované včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

Velký sál je vhodný k pořádání plesů, koncertů, divadelních představení, firemních večírků, kongresů, prezentací firem apod. Pro svůj osobitý a stylový interiér, vybavení a výzdobu typickou pro  80.leta 20.století je, stejně jako další prostory Společenského domu, často využíván reklamními a filmovými produkcemi.

Počet míst k sezení

- divadelní úprava: max. 420

- přístavky divadelní úprava: tribuna 30

- stolová úprava - ples: max. 246

- stolová úprava - koncert: max. 288

Balkon  - divadelní  a koncertní úprava: max. 50

Balkon - stolová úprava: max. 103

Rozměry jeviště: 12 x 9 x 4 m

Počet tahů: použitelných 6

Plánky  sálu ke stažení : Sál SD - stolová úprava - zde

                                        Sál SD - ples - zde

                                        Sál SD - divadlo - zde

Malý divadelní sál

Komorní divadelní sál s kapacitou 123 míst v 9. řadách a stupňovitým hledištěm. Sál s intimní atmosférou a vynikající přirozenou akustikou je ideální pro konání menších divadelních představení, koncertů, přednášek, firemních prezentací, školení, projekcí apod. Jeviště je vybavené divadelními tahy, výkryty portálů, regulovaným scénickým osvětlením, základním jevištním ozvučením (podle potřeby je možné jej rozšířit o dodatečnou mobilní zvukovou aparaturu), data projektorem se svinovacím plátnem o úhlopříčce cca 5m a divadelní oponou. Zázemí jeviště tvoří dvě šatny účinkujících se sociálním zařízením a sklad kulis přes nějž je jeviště samostatně přístupné z vnějšího Malý divadelní sál je  přístupný i pro handicapované včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

Počet míst k sezení: 123

Počet přístavků: 10

Rozměry jeviště: 7 x 5,5 m

Počet tahů: použitelných 5

Plánek sálu ke stažení zde

Galerie

Sál KD

Velký a díky celoobvodovému prosklení i velmi světlý a slunečný sál se stupňovitým pódiem a základní zvukovou aparaturou. Sál sestává ze samostatného sálu s parketovou podlahou (tanečním parketem) a z přísálí, které je možné od hlavní plochy sálu oddělit posuvnou koženkovou stěnou  a v případě potřeby využívat i samostatně. Přísálí má mramorovou podlahu. V případě plesů se v něm umísťuje hlavní část stolů a míst k sezení, v případě kongresů, přednášek či školení pak např. catering akce. Sál i jeho přísálí je možné využívat jak samostatně (přístup přes vstupní halu městského kina) tak ve spojení s velkým sálem jako vedlejší sál s paralelním programem nebo v případě plesů a kongresů pro zvětšení kapacity hlavního sálu Podle charakteru konaných akcí je v sále zajišťováno občerstvení formou obslužného či samoobslužného prodeje případně rautu. Sál je přístupný i pro handicapované.

Sál je vhodný k pořádání plesů, kongresů, firemních večírků a prezentací.

Rozměry sálu: 18 x 15 m

Rozměry jeviště: 3 stupňové 7 x 5,5 m

Rozměry přísálí: 15 x 12 m

Plánek sálu ke stažení zde

Jazzklub

Klubová scéna v I. patře Společenského domu s příjemným posezením v až 56-ti křeslech u konferenčních stolků a s bezprostředním kontaktem účinkujících a diváků. Prostor klubu lze podle potřeby variabilně měnit a použít místo křesel židle a stoly. Klubové jeviště bez portálů, možnosti zadního přístupu a opony je vybaveno základním scénickým osvětlením (stmívače), kvalitní zvukovou aparaturou a koncertním klavírem PETROF. Klub není možné uměle zatemnit, lze jej však v případě potřeby rozšířit o předsálí rozevřením shrnovacích prosklených dveří. V průběhu konaných akcí je v jazzklubu možné zajistit občerstvení formou samoobslužného prodeje či rautu. Improvizované zázemí účinkujících tvoří pro takový případ veřejnosti nepřístupný balkon Velkého sálu.

Sál je vhodný k pořádání klubových koncertů, firemních prezentací, školení, rautů a přednášek.

Počet míst k sezení: 56

Počet přístavků: 20

Rozměry jeviště: 6 x 3,5 m

Plánek sálu ke stažení zde

Galerie

Městské kino

Velký klasický kinosál se stupňovitým hledištěm s kapacitou 408 míst velkou projekční plochou a jednoduchým podiem. Městské kino je vybaveno nejmodernější 3D promítací technologií a zvukovým systémem Dolby Stereo a umožňuje tak promítat jakékoliv filmy ze současné distribuce přímo v den jejich celostátních premiér. Pro svoji vynikající akustiku a prostorné a kapacitní  hlediště s výbornou elevaci je možné jej využívat i pro některá divadelní představení, talk show a koncerty, u kterých není překážkou, že kinosál nedisponuje klasickým divadelním jevištěm s odpovídajícím světelným jevištním vybavením (lze řešit mobilními systémy), divadelním oponou a zákulisím. Městské kino, které je součástí komplexu budov Společenského domu, má vlastní samostatný vchod a v suterénu promítacího sálu divácké zázemí - bufet, šatny pro diváky a toalety. Promítací sál je  přístupný i pro handicapované.

Sál městského kina je vhodný pro pořádání filmových projekcí, divadelních představení a koncertů, přednášek, školení, školních představení a akademií apod.

Počet míst k sezení: 408

Počet přístavků: 16

Rozměry pódia: 8,5 x 4 m

Plánek sálu ke stažení zde

Galerie

Salónek kina

Salonek kina je uzavřený samostatný prostor s příjemným prostředím a kapacitou cca 40 míst u stolů uspořádaných do tvaru podkovy. Je vhodný pro konání nejrůznějších přednášek, školení, prezentací, prodejních akcí, schůzí, uzavřených jednání nebo oslav. Využít je možné digitální projekci, šatnu pro návštěvníky a v případě potřeby i občerstvení formou samoobslužného bufetového prodeje či rautu.

Galerie

Výstavní síň

K pravidelnému konání výstav slouží výstavními panely a osvětlením vybavená rozlehlá vstupní hala (foyer cca 300m2) Společenského domu. Pro výstavní účely jsou zde nainstalovány rozkládací panely se závěsným systémem a bodový osvětlovací kolejnicový systém. Druhý, menší a obdobně vybavený prostor je umístěn v předsálí Jazzklubu a Městské knihovny v prvním patře. Tento prostor tedy může doplnit hlavní výstavní síň nebo je možné pořádat v jeden okamžik dvě na sobě nezávislé expozice. V případě potřeby vystavujících je k dispozici cca 50 výstavních rámů o velikosti 70x80 cm.

Prostor výstavní síně je ideální pro foto nebo výtvarné expozice, výstavy plastik a objektů nebo jejich kombinace. Výstavní síň je přístupná i pro handicapované včetně bezbariérového sociálního zázemí.

Galerie