Krása české opery

Krása české opery

Galerie

Držitelé Ceny Thálie Dana Burešová – soprán, Kateřina Jalovcová – alt a Jiří Přibyl přenesou za doprovodu Lucie Pirochové nejkrásnější a nejoblíbenější árie z českých oper V studni, Prodaná nevěsta, Tajemství, Čertova stěna, Hubička, Čert a Káča, Rusalka, Zuzana Vojířová a Libuše.

Průvodní slovo Miroslav Král.

Koncert se uskuteční v koprodukci s Městskou knihovnou Neratovice

Informace o akci a jejím konání