VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM

VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM

Galerie

Hra Pavla Vašíčka je montáží textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adam Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her českého baroka.

Adventní období je už neodmyslitelně spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav, stejně jako záplavou novinových článků, které si toto třeštění berou na mušku a žehrají na vyprázdněný charakter současných Vánoc. Stalo se tradicí Divadla Drak uvádět v tomto čase jako protiváhu všemu výše zmíněnému hry s biblickou tematikou a namísto kárání diváky pozvat ke společnému estetickému zážitku, opírajícímu se o základní příběhy naší křesťanské tradice a jejich humanistické poselství. Inscenace Vyšla hvězda nad Betlémem v tomto plně navazuje na předchozí Štědrej večer nastal a Hej, Mistře! Soustřeďuje se přímo na pasáže z Nového zákona, které se vážou k narození Ježíše (Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta, Návrat do Galileje) a tvoří tak duchovní podklad vánočních svátků.

V monumentální inscenaci zní živě interpretovaná hudba (varhany, flétna…).

Pro děti od 6 let

Divadlo DRAK

Délka představení 55 minut, hraje se bez přestávky

Velký sál, vstupné 100,- Kč

Informace o akci a jejím konání