Zaměstnanci

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
315682602, 315684757
info@spoldum.cz
 
 
1.) Petr SVOBODA  
     vedení organizace, dramaturgie, pronájmy prostor
 
2.) Milan POŘÍZ
     vedoucí provozu SD a kina, taneční kurzy
 
3.) Andrea UHROVÁ
     sekretariát, fakturace, smlouvy, kurzy
 
4.) Vojtěch ŠEDA 
     produkce, technika, výlepová služba
 
5.) Miroslav KRÁL
     dramaturgie, divácký servis
 
6.) Jaroslava SOUKUPOVÁ, Jana ANDRLOVÁ,
     Lenka VORASICKÁ, Dana KLÍMOVÁ
     recepční SD, vstupenková pokladna SD, objednávky výlepu
 
7.) Lucie NOVÁKOVÁ, Agáta DINDOŠOVÁ
     pokladny městského a letního kina
 
8.) Jaroslav VLAŠIC, ing. Jiří JANOVEC
     promítači městského a letního kina
 
9.) Jana PROCHÁZKOVÁ, Miluše PRCHLÍKOVÁ 
     úklid