DIVADELNÍ SALON PANÍ LJUBY 2023

 

9. – 12. 11. 2023

Divadelní a Velký sál SD, Komorní divadélko Lípa

DIVADELNÍ SALON PANÍ LJUBY 

3. ročník Krajské certifikované postupové přehlídky amatérského divadla, která se uskuteční v sálech Společenského domu Neratovice a v Komorním divadélku Lípa ve dnech 9. - 12. 11. 2023. Hrát se budou 2 – 3 představní denně, a to vč. pohádek pro děti. Součástí přehlídky budou i veřejně přístupné rozborové semináře odborné poroty k jednotlivým představením, do nichž se mohou, a je to vítáno, zapojit i diváci, kteří představení shlédli. 12. 11. 2023 v 18.00 hodin  se uskuteční závěrečný ceremoniál - benefiční představení DS Havlíček "KVARTET" a po něm pak vyhlášení ocenění výkonů, jehož součástí bude i udělení Ceny starosty města a Ceny manželů Živných.

Předprodej abonentek této řady bude zahájen 20. 9. 2023 po sestavení programu přehlídky, která počítá se 6 – 8 představeními.

Vstupné na představení pro dospělé publikum 90,- Kč, pro dětské publikum 70,- Kč.

Cena abonentky na všechna představení: 200,- Kč

Odborná porota

MgA. Jana Kališová, operní a činoherní režisérka

Mgr. Magdalena Švecová, operní režisérka Mgr. Petr Hruška, režisér, dramaturg, dramatik

Kateřina Holánová, herečka

MgA. Karel Vlček, herec

Bc. Miroslav Král, scénograf, dramaturg

Tajemník poroty a produkční přehlídky

Bc. Jan Anděl, divadelník

Asistentka poroty

Sára Ryvolová

Patroni přehlídky: Marie a František Živní

Rozborové semináře k jednotlivým představením se konají vždy v Jazzclubu Společenského domu Neratovice. Jsou určené pro členy hrajících souborů i všechny diváky. Jejich smyslem jsou reflexe odborníků i divácké veřejnosti, které vedou ke zkvalitnění práce a otvírání nových cest a pohledů amatérských divadelníků.