Výstavy ve Společenském domě

 

Lidické requiem

 
Vernisáž 12. 6. 2023 od 18.00 hodin ve foyer Společenského domu Neratovice 
 
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Památníkem Lidice, je členěná do několika částí:
 

Heydrichiáda:

mapuje začátek protinacistického odboje na území protektorátu Čechy a Morava a následnou reakci nacistického Německa na tuto odbojovou činnost. Pojednává o nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha k moci v září 1941, o paravýsadku Anthropoid, o přípravě a provedení atentátu na Reinharda Heydricha a následné krvavé pomstě na hrdinných i zcela nevinných obyvatelích.

Lidická tragédie:

přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.

Návrat lidických žen:

po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti pouze 143. Výstava dokumentuje jejich pohnuté osudy prodchnuté ztrátou mužů a dětí.

Návraty lidických dětí:

seznamuje s pohnutými osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo do Československa pouhých 17. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.

 

4. 9. 2023 - 5. 11. 2023 

V kolébce děťátko spinká  

ojedinělá výstava ze sbírek Květoslavy Novákové představuje nejen porodní potřeby a potřeby pro miminka do roku 1950, ale návštěvníky seznamuje také s péčí o maminky a novorozence a vůbec se vším, co zázrak zrození nového života provází. Součástí výstavy je i prezentace autorčiny stejnojmenné knihy. Na výstavě se podílí i Nemocnice Neratovice a sběratelka Marie Václavíčková.

Vernisáž výstavy v pondělí 4. 9. od 18:00. Výstava je volně přístupná v provozních hodinách Společenského domu, o víkendech pak v době konání dalších plánovaných kulturních akcí.